Jógahagyományok, ahol tanultam...

Három jógahagyományban tanultam jógázni:

1. Kaczvinszky József tanítványi vonala. Kaczvinszky egy magyar jóga- és szelemi zseni volt. Ez egy rendhagyó vonal, nem hasonlít a szokásos jógahagyományokhoz. Itt a szellemi tanítás módja mély, és pszichoterápiásan konfrontatív és teljes egyéni rapportban megy a tanítvánnyal, ezért transzformáló - ami az igazi spirituális út első lépése szerintem: a karakterünk megszelidítése önismereti-terápiás munkával, egy profi integrál terapeuta mellett. A mentorom nem jógacsoportokat tartott, hanem egyénileg tanított és terápiázott, ahogy nevezzük: mentorált. Ez az életemet megváltoztatta, de úgy nem tanítom a jógaórán, ahogy ő engem, mert csoportosan azt nem lehet. Számomra ez adta meg az élet-változást, és a koherens élet- és világ szemléletet, mely belülről melegít. Az emberhez való igaz, emberi hozzállás az, amit átviszek az órákra, és annak a tudatossága, hogy a jóga testgyakorlat része sprituális célú, amolyan profi ima-torna.
További infókat lásd alább...

2. Satyananda-jóga, ahol elvégeztem egy egy éves európai, nemzetközi kurzust. Egy év alatt volt 4 elvonulás, és 365 napra lebontott napi gyakorláscsomag, két hetente házidolgozatokkal, egy éven át. Impozáns számok, papír és végzettség, a lelkem számára inkább impozáns, külső, formális képzés volt, technikai és intellektuális műveltséget adott jógában, enyhe meditációkkal. További infók: www.satyananda.hu

3.Goenka-féle Vipassana-meditáció. Ez a jóga meditáció része, habár nem a hindu jóga rendszeren belül jött létre, hanem a szomszédban, a buddhista kolostorokban. Mindegy, miután megértettem a jóga, a buddhizmus, és más keleti és földkörüli misztikus tanok tudattanát, rájöttem, hogy láttam, hogy mindez ugyanaz, más köntösben, más technikával elérve. Egy emberi tutadműködés van, sok nyelven leírva, ahogy az élettanunk, anatómiánk is egy. A tudat élettana, anatómiája is egy. Tehát ahogy én látom, a vipassana alkalmazott Kaczvinszky, egy jóga-meditáció. Egy dogmáktól és vallási rítusoktól mentes egyszerű, tiszta meditáció. Mikor keleten jártam, láttam, hogy ott másképp állnak az egészhez, mint nyugaton. Nyugaton sok jógatanár azon kűzd, hogy megéljen belőle, és stabilizálja a pozícióját a versenypiacon. Ehhez verseng, s ennek része pontosan definiálni, hogy ki melyik hagyományhoz tartozik, és mi a különbség. Az ember ilyenkor próbálja a saját identitását és státuszát a másiktól való különbségtétellel definiálni és stabilizálni. Ez a kulturánknak megfelelő - vita, elkülönülés, monopol helyzetre törekvés, racionális rendszer felállítása a versenypiacon. Burmában voltam zarándokolni egy nemzetközi, régebb óta meditáló vipassana csoporttal, s ott azt mondták ránk, nyugati (és keleti) vipassana meditátorokra, hogy "vipassana yogi". Kiderült, hogy ott aki meditál, az jógi. Nem is arra mondták, aki ászanákat csinál. Arra mondták, aki meditál, spirituális gyakorló. A jógi annyit tesz: meditáló ember, aki a jóga céljának megvalósításáért gyakorol. Most olvasd újra az előző mondatot, úgy, hogy a "jóga" szó helyére a "spirituális gyakorlás"-t helyettesíted be. Igy már világos. A cél az én-érzés elengedése, és mögötte megélni a valódi önmagunkat, azaz a "pont és teljesen itt-és-most"-ot - ez a belső, univerzális tudatba való visszamerülés, a kauzális megvilágosodás élménye, a Nirvána élmény. Burmát bojkottálja a nyugat, mert katonai diktátor nyomasztaj a népet, de a szerzetes világot ez nem zavarja igazán. Ezért a gyakorlás és tan fennmaradt, és ehhez nem áramlott be a kapitalizmus úgy, mint Indiába 150 éve, s a nyugatiak számára sem állítottak össze drága pénzen, személytelen tömegképzőben elsajátítható jóga és meditációs rendszereket a keleti tanítók. Ezért ott a régi szemlélet é :a jóga a felébredés rendszere, s aki ezen gyakorol az jógi. A testgyakorlatok egy kis elem ebben a folyamatban. A megvilágosodáshoz a fő elem meditáció szerintem, és utána, körüötte a pszichoterápia. A vipassanáról további infó: www.dhamma.hu

Ezen túl voltam több más ember jógaóráján itthon, és külföldön, Iyengaron, Asthangán, egyénieken, stb... Tisztelem ezen rendszereket is, de ezeket nem tanultam szisztematikusan, csak egy-egy technikai elemet vettem át maximum. Ezentúl magam is kitaláltam menet közben egy-egy gyakorlatot, vagy technikai elemet, önkéntelenül is.

Tehát a jógaóráimon hangulatilag, szemléletileg a Kaczvinszky/Eldor hangulatot viszem, technikailag az ászanák nagyrésze Satyanandás, meditációban pedig a vipassana bevezető elő-gyakorlatát tanítom, s elmondom mindíg, hogy ha komolyan akarsz emditálni, gyere el egy 10 napos elvonulásra, majd gyakorolj otthon napi 2x1 órát.

Az ilyen elméleti, szemléleti összefüggésket és embertant az előadásaimon ismertetem. Általában csak elemeit, de létrehoztam egy képzést erre - Monász Integrál Pszichológia szak - ahol nyugodtan, mélyen, teljeskörűen áttanuljuk a témát 3 év alatt.

-----

Kaczvinszky József - Raja Yoga

Úgy alakult, hogy Honti László, Eldor- tól tanultam jógázni először, aki közvetetten Kaczvinszky Józsefnek, közvetlenül az õ tanítványának a tanítványa.
Kaczvinszky itthon a Kelet Világossága c. három kötetes raja yoga könyvérõl ismert, mely a világon páratlan jógaköny.
Nem igen ismerünk hasonló szintû tiszta, nyugati elmével érthetõ, dogmatikus és vallásos elemektõl mentes, európai és magyar nyelvezettel írt,
ugyanakkor misztikus leírást a jóga egészérõl - annak szellemi és lelki oldaláról. A harmadik kötet végén megtalálható Patanjali jóga szútráinak a Kaczvinszky-féle fordítása, kommentárokkal. Lényegében a három kötett ennek a kifejtése. Szerintem a világ legjobb jóga-szemlélet könyve, teljes, körbeérő, hiteles, a gyakorló mester belső élményével átmelegítve, tudományos rendszerezettséggel megírt mű. Átolvastam más világhírű külföldi jógaklasszikusokat, amire illik társaságban csoportosan bólogatni, és azt mondani, hogy "tyűű!", de amíg kint "tyűt" mondok a helyzet kedvéért, addig belül a szívemben a Kaczvinszky mű és szemlélet az, amivel csendben elvagyok. Úgy érzem az én, magyar nyelvemen szól, a lélekből beszélve. Pszichoterapeutaként is azt mondom, ez a lélek és lét teljességéről szól.

Ez egy szokatlan hagyományvonal, mert az egyik fõ taníása az egyéniség kibontakoztatása, az, hogy ne másold a mestert, hanem legyél önmagad, s a magad egyéni módján valósítsd meg újra a tant. Még nem pontosan tudom ez hogy van, lesz nálam, mint rendszer, vagy technika, de amikor valamit csinálok, érzem ezt a lelkületet benne. E tantás szerint a technikák másodlagosak, szabadon választhatók a cél elérése érdekében, a lényeg a lélek és szellem transzformációja. Minden korban aktualizálandó a tanítás szellemisége, én az integrál pszichológia általam tovább-dolgozott rendszerével igyekszem aktualizálni most.
Állítólag ebben a hagyományvonalban volt érintett Kõrösi Csoma Sándor és a matematikus, Bólyai is, továbbá Angyal, az amerikába távozott pszichiáter, aki Rogers egyik mestere volt. Rogers az a pszichoterapeuta, aki megalkotta ahumanisztikus pszichológiát, ami nagyon "olyan" ízű, mint amiről itt írok.
A hagyomány Eldor szerint kapcsolatos Tibettel, és a Shambhalla hagyományvonallal.

2004.szeptemberében egy amerikai ujságírónõ jelent meg Budapesten az American Yoga Journal-tól, és megkért, hogy hozzam össze hazai jógikkal,
mert egy cikket szeretne írni a jóga közép-európai szocializmus alatti és utáni helyzetérõl.
Összehoztam Eldorral, hogy meséljen a Kaczvinszky-hagyományról. E beszélgetést felvettük és itt letölthetõ, angolul.

Kulcsszavak:
Kaczvinszky, Kõrösi, Honti, Mike Géza, Shambhala, Tibet, jóga a szocializmus alatt,
meditáció, NagyAgy meditáció, telepatikus kommunikáció, hatha jóga.

Az interjút két részre vágtam, a könnyebb letölthetõség kedvéért.
A beszélgetés angolul van (mivel angolul folyt a beszélgetés).

Interjú 1.rész (Mp3 - 47 perc - 22,4 Mb)
Interjú 2.rész (Mp3 - 33 perc -15,7 Mb)

vissza